Teatr w Słowacji

Teatr w Słowacji

Najwcześniejsze słowiańskie spektakle na obszarze dzisiejszej Słowacji, związane z rytuałami religijnymi, odbywały się ponoć w czasach Rzeszy Wielkomorawskiej, przetrwały w ludowych tradycjach i przeniknęły do obrzędowości chrześcijańskiej. O ich rozpowszechnieniu świadczy fakt, że synod ostrzyhomski w XII … Czytaj dalej . . .

Muzyka w Słowacji

Muzyka w Słowacji

W IX w. wraz z chrześcijaństwem przeniknęły na ziemie słowiańskie bizantyjskie i łacińskie śpiewy liturgiczne, przy czym te ostatnie, w postaci chorałów, upowszechniły się przede wszystkim dzięki klasztorom benedyktyńskim. Jednocześnie rozwijała się muzyka ludowa igrców (lokalna odmiana … Czytaj dalej . . .

MINILEKSYKON ARCHITEKTURY I KULTURY

MINILEKSYKON ARCHITEKTURY I KULTURY

Aga (tur. „pan”) – zwierzchnik, przełożony. W imperium osmańskim tytuł oficerski, urzędniczy i dworski, który przysługiwał zarówno oficerom, jak i wielkorządcom, a nawet przełożonym eunuchów i sługom dworskim; po ogłoszeniu republiki tytuł wyłącznie grzecznościowy.

Agora – … Czytaj dalej . . .

Filozofowie jońscy

Filozofowie jońscy

Na skutek gwałtownego rozwoju społeczeństwa greckiego i przemian w życiu gospodarczym i politycznym w tzw. okresie Grecji archaicznej (lata 800 – 500 p.n.e.) nastąpił również postęp w dziedzinie kultury duchowej. Zainteresowania, wychodzące w wyniku kolonizacji poza obręb miasta-państwa, … Czytaj dalej . . .

Pięć filarów islamu

Pięć filarów islamu

Muzułmański rytuał wiąże się z pięcioma obowiązkami, zwanymi filarami religii, które są uznawane przez wszystkich wiernych, niezależnie od przynależności do sekt i odłamów.

1. Wyznanie wiary, czyli szahada (arab. świadectwo), to potwierdzenie ścisłego monoteizmu i misji proroczej … Czytaj dalej . . .

Bizancjum

Bizancjum

Sztuka bizantyńska ukształtowała się z tradycji grecko-rzymskiej i połączenia jej z pierwiastkami orientalnymi. Jest uważana za kulminacyjny punkt rozwoju sztuki wczesnochrześcijańskiej, a narodziła się po przeniesieniu przez Konstantyna stolicy cesarstwa rzymskiego do Bizancjum w 330 r. Największa aktywność artystyczna … Czytaj dalej . . .