Muzyka w Słowacji

Muzyka w Słowacji

W IX w. wraz z chrześcijaństwem przeniknęły na ziemie słowiańskie bizantyjskie i łacińskie śpiewy liturgiczne, przy czym te ostatnie, w postaci chorałów, upowszechniły się przede wszystkim dzięki klasztorom benedyktyńskim. Jednocześnie rozwijała się muzyka ludowa igrców (lokalna odmiana … Czytaj dalej . . .

Franciszek Schubert i inni

Franciszek Schubert

Żyjący w latach 1797-1828, był ostatnim z największych kompozytorów Szkoły Wiedeńskiej z okresu klasycystycznego (1740-1825). Będąc rodowitym wiedeńczykiem, stał się odnowicielem starej tradycji pieśni niemieckiej (Lieder) i wprowadził zwyczaj urządzania wieczorów muzycznych, zwanych Schubertiadami. Jego umiejętności i dorobek … Czytaj dalej . . .

Ludwik van Beethoven

Ludwik van Beethoven

Ten wielki twórca (1770-1827) przyszedł na świat w niemieckim Bonn, w rodzinie o głębokich tradycjach muzycznych. Nie był jednak cudownym dzieckiem, a jego geniusz począł się ujawnić dopiero w wieku kilkunastu lat. W 1787 r. Beethoven został … Czytaj dalej . . .

Wolfgang Amadeusz Mozart

Wolfgang Amadeusz Mozart

Kompozytor ten (1756-1791) jest chyba najsłynniejszym wirtuozem muzyki klasycznej wszech czasów. Uwielbienie dla jego muzyki żywiło wielu innych twórców – Haydn uważał go za „największego kompozytora”, a Schubert rozpływał się w zachwytach, twierdząc, że „magia muzyki Mozarta … Czytaj dalej . . .