Teatr w Słowacji

Teatr w Słowacji

Najwcześniejsze słowiańskie spektakle na obszarze dzisiejszej Słowacji, związane z rytuałami religijnymi, odbywały się ponoć w czasach Rzeszy Wielkomorawskiej, przetrwały w ludowych tradycjach i przeniknęły do obrzędowości chrześcijańskiej. O ich rozpowszechnieniu świadczy fakt, że synod ostrzyhomski w XII … Czytaj dalej . . .

Górny Śląsk – folklor i sztuka ludowa

FOLKLOR I SZTUKA LUDOWA

Tradycje kultury ludowej wsi górnośląskiej w jej podstawowych grupach etnograficznych tamogórsko-bytomskiej, pszczyńsko-rybnickiej, raciborskiej, cieszyńskiej, beskidzkiej, opolskiej kultywowane były przez pokolenia, mimo narastającego w XIX/XX w. procesu germanizacji tych ziem. W wielu rejonach makroregionu pozostały one nadal … Czytaj dalej . . .

Rzeźba w Austrii

Rzeźba w Austrii

Rzeźba zawsze odzwierciedlała zmiany, jakie na przełomie wieków zachodziły w architekturze. Z okresu romańskiego pochodzi słynny ołtarz Mikołaja z Verdun w opactwie Klosterneuburg w Dolnej Austrii. W Austrii znajduje się również kilka przepięknych ołtarzy gotyckich, wyrzeźbionych w … Czytaj dalej . . .

MINILEKSYKON ARCHITEKTURY I KULTURY

MINILEKSYKON ARCHITEKTURY I KULTURY

Aga (tur. „pan”) – zwierzchnik, przełożony. W imperium osmańskim tytuł oficerski, urzędniczy i dworski, który przysługiwał zarówno oficerom, jak i wielkorządcom, a nawet przełożonym eunuchów i sługom dworskim; po ogłoszeniu republiki tytuł wyłącznie grzecznościowy.

Agora – … Czytaj dalej . . .

Islam a sztuka

Islam a sztuka

Kultura i sztuka turecka łączą się ściśle z islamem, przyjmowanym przez plemiona turkmeńskie od początku X w. Wtedy też zaczęły one przybywać stopniowo do Anatolii, starając się dotrzeć do jej zachodnich granic. Doktryna muzułmańska przenikała wszystkie dziedziny … Czytaj dalej . . .

Ikona

Ikona

Słowo ikona pochodzi od greckiego eikon – „wizerunek”, „obraz”. Pierwotnie w Bizancjum określano tym terminem wyobrażenia religijne, zarówno w malarstwie tablicowym, jak i ściennym. Współcześni, mówiąc o ikonie, mają na myśli przede wszystkim to pierwsze znaczenie. Ikony zawsze przedstawiały … Czytaj dalej . . .