Kolorowanki

Kolorowanki polityczne

W 1962 roku rysownik Mort Drucker współpracował z humorystą Paulem Laikinem przy tworzeniu książki Johna F. Kennedy’ego , satyrycznego wprowadzenia do Kennedy’ego, jego rodziny i administracji, opowiedzianego z punktu widzenia jego córki Caroline . Książka sprzedała się w … Czytaj dalej . . .

Literatura Słowacka

Literatura Słowacka

Najstarsze zabytki językowe z terenu Słowacji pochodzą z czasów wielkomorawskich. Misjonarze bizantyjscy Cyryl i Metody, zaproszeni na ziemie Słowian zachodnich przez księcia Rościslawa w 853 r., stworzyli pierwsze słowiańskie pismo oraz przełożyli ewangelię na język starocerkiewno-słowiański, który stał … Czytaj dalej . . .

Teatr w Słowacji

Teatr w Słowacji

Najwcześniejsze słowiańskie spektakle na obszarze dzisiejszej Słowacji, związane z rytuałami religijnymi, odbywały się ponoć w czasach Rzeszy Wielkomorawskiej, przetrwały w ludowych tradycjach i przeniknęły do obrzędowości chrześcijańskiej. O ich rozpowszechnieniu świadczy fakt, że synod ostrzyhomski w XII … Czytaj dalej . . .

Muzyka w Słowacji

Muzyka w Słowacji

W IX w. wraz z chrześcijaństwem przeniknęły na ziemie słowiańskie bizantyjskie i łacińskie śpiewy liturgiczne, przy czym te ostatnie, w postaci chorałów, upowszechniły się przede wszystkim dzięki klasztorom benedyktyńskim. Jednocześnie rozwijała się muzyka ludowa igrców (lokalna odmiana … Czytaj dalej . . .