Z czego słynął Jan Matejko

Z czego słynął Jan Matejko

Jana Matejkę zna każdy Polak. Jest to chyba najsławniejszy i najbardziej utalentowany polski malarz. Zasłynął jako malarz scen historycznych takich jak Bitwa pod GrunwaldemHołd Pruski czy Batory pod Pskowem. Jan Matejko jest również autorem najsłynniejszego pocztu władców Polski, który do dziś jest najpopularniejszym wizerunkiem polskich władców.

Jan Matejko urodził się w 1838 roku w Krakowie, studiował w Szkole Sztuk Pięknych, w której został od 1873 roku dyrektorem. Od początku swojej edukacji Jan Matejko przejawiał niezwykły talent malarski. Mając zaledwie 24 lata namalował Stańczyka, jeden ze swoich najwspanialszych obrazów, a w 1864 roku poślubił Teodorę Giebułtowską. Para miała pięcioro dzieci, a żona malarza była modelką, której twarz pojawia się w wielu postaciach kobiecych obrazów Matejki. Jan Matejko nie żył zbyt oszczędnie, duże sumy przeznaczał na wsparcie biednych, a część swoich obrazów sprzedawał po bardzo niskich cenach lub nawet ofiarowywał je za darmo, co powodowało stałe kłopoty finansowe w domu malarza. Faktycznie zaczął bogacić się w latach 70 XIX wieku, kupił kamienicę przy ulicy Floriańskiej w Krakowie gdzie zamieszkał.

Jan Matejko jako dyrektor Szkoły Sztuk Pięknych odkrył i wykształcił wiele talentów malarskich, np. Józefa Mehoffera. Jan Matejko zmarł nagle, 1 listopada 1893 roku w wyniku pęknięcia wrzodu żołądka. Grobowiec  malarza znajduje się na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie, na środku jednej z głównych alei.