Rzeźba w Austrii

Rzeźba w Austrii

Rzeźba zawsze odzwierciedlała zmiany, jakie na przełomie wieków zachodziły w architekturze. Z okresu romańskiego pochodzi słynny ołtarz Mikołaja z Verdun w opactwie Klosterneuburg w Dolnej Austrii. W Austrii znajduje się również kilka przepięknych ołtarzy gotyckich, wyrzeźbionych w … Czytaj dalej . . .

Malarstwo w Austrii

Malarstwo w Austrii

Gotycką sztukę kościelną najlepiej przedstawia kolekcja malarstwa średniowiecznego w Oranżerii w wiedeńskim Dolnym Belwederze. Elementy renesansowe ujawniły się najwcześniej w dziełach szkoły naddunajskiej, która łączyła motywy krajobrazowe z religijnymi. Zaliczani są do niej przede wszystkim Rueland Frueauf … Czytaj dalej . . .

Literatura Austriacka

Literatura Austriacka

Do najznakomitszych austriackich dzieł średniowiecznych zalicza się Pieśń o Nibelungach, napisaną około 1200 r. przez nieznanego poetę. Ten poemat epicki opowiada barwną historię namiętności, wierności i zemsty, rozgrywającą się na dworze burgundzkim w Worms. Temat tego eposu został … Czytaj dalej . . .

Franciszek Schubert i inni

Franciszek Schubert

Żyjący w latach 1797-1828, był ostatnim z największych kompozytorów Szkoły Wiedeńskiej z okresu klasycystycznego (1740-1825). Będąc rodowitym wiedeńczykiem, stał się odnowicielem starej tradycji pieśni niemieckiej (Lieder) i wprowadził zwyczaj urządzania wieczorów muzycznych, zwanych Schubertiadami. Jego umiejętności i dorobek … Czytaj dalej . . .

Ludwik van Beethoven

Ludwik van Beethoven

Ten wielki twórca (1770-1827) przyszedł na świat w niemieckim Bonn, w rodzinie o głębokich tradycjach muzycznych. Nie był jednak cudownym dzieckiem, a jego geniusz począł się ujawnić dopiero w wieku kilkunastu lat. W 1787 r. Beethoven został … Czytaj dalej . . .

Wolfgang Amadeusz Mozart

Wolfgang Amadeusz Mozart

Kompozytor ten (1756-1791) jest chyba najsłynniejszym wirtuozem muzyki klasycznej wszech czasów. Uwielbienie dla jego muzyki żywiło wielu innych twórców – Haydn uważał go za „największego kompozytora”, a Schubert rozpływał się w zachwytach, twierdząc, że „magia muzyki Mozarta … Czytaj dalej . . .

Zygmunt Freud

Zygmunt Freud

Zygmunt Freud urodzi! się 6 maja 1856 r. we Freibergu na Morawach. Trzy lata później jego ojciec, żydowski kupiec handlujący wełną, przeprowadzi! się wraz z rodziną do Wiednia, gdzie zamieszkał w dzielnicy Leopoldstadt. Tam Freud zdobył całe swoje … Czytaj dalej . . .

NAUKA I FILOZOFIA

Urodzony w Salzburgu fizyk i matematyk Christian Johann Doppler (1803-1853) zaobserwował, że długości fal świetlnych i dźwiękowych zmniejszają się względem odbiorcy w miarę zbliżania się oraz zwiększają w miarę oddalania się ich źródła. Wyjaśnia to zmianę wysokości dźwięku syreny policyjnej … Czytaj dalej . . .

MINILEKSYKON ARCHITEKTURY I KULTURY

MINILEKSYKON ARCHITEKTURY I KULTURY

Aga (tur. „pan”) – zwierzchnik, przełożony. W imperium osmańskim tytuł oficerski, urzędniczy i dworski, który przysługiwał zarówno oficerom, jak i wielkorządcom, a nawet przełożonym eunuchów i sługom dworskim; po ogłoszeniu republiki tytuł wyłącznie grzecznościowy.

Agora – … Czytaj dalej . . .